ข่าวประชาสัมพันธ์

เริ่มลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม วันอังคาร ที่ 14 พ.ย. 66 เวลา 11.00 น. ถึง เวลา 15.00 น. มีปัญหาการลงทะเบียนในระบบ ติดต่อ ครูชัยยนต์  ศรีเชียงหา


กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 2/2566

โปรดอ่าน :: ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม

1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone หรือเว็บไซต์ เข้าที่ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์ เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว "ไม่สามารถย้ายชุมนุมได้"
3. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุม วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ระบบปิดรับสมัคร เวลา 
15.00 น. 

4. การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมให้ใช้ รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (01234)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสผู้ใช้   : รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     
รหัสผ่าน   : รหัสประจำตัวนักเรียน 5
 หลัก   

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายแคแสด วิทยา
ผู้ใช้       
:  01234 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
รหัสผ่าน
   :  01234 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. กรณีนักเรียนลงทะเบียนไม่ได้ ต้องไม่ใช่  การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมชุมนุม
    ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบกิจกรรมชุมนุม 
 >> ครูชัยยนต์  ศรีเชียงหา

6. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมตามวัน-เวลาที่กำหนด ทางระบบจะทำการสุ่มเลือกกิจกรรมที่ยังไม่เต็ม ให้กับนักเรียนโดยอัตโนมัติ